“𝘏đ˜Ļ𝘭đ˜Ļđ˜Ļđ˜¯ 𝘩đ˜Ļđ˜Ļ𝘧đ˜ĩ 𝘷𝘰𝘰đ˜ŗ đ˜°đ˜¯đ˜ģđ˜Ļ đ˜¯đ˜Ēđ˜Ļđ˜ļ𝘸đ˜Ļ đ˜¸đ˜°đ˜¯đ˜Ēđ˜¯đ˜¨ đ˜Ļđ˜Ļđ˜¯ 𝘮𝘰𝘰đ˜Ē đ˜°đ˜¯đ˜ĩ𝘸đ˜Ļđ˜ŗ𝘱 𝘨đ˜Ļ𝘮đ˜ĸđ˜ĸđ˜Ŧđ˜ĩ. 𝘏đ˜Ļđ˜Ļ𝘭 𝘭đ˜Ļđ˜ļđ˜Ŧ 𝘰𝘮 đ˜Ĩđ˜ĸđ˜ĩ 𝘰𝘰đ˜Ŧ đ˜Ēđ˜¯ 3𝘋 đ˜ĩđ˜Ļ đ˜Ŧđ˜ļđ˜¯đ˜¯đ˜Ļđ˜¯ đ˜ģđ˜Ēđ˜Ļđ˜¯. 𝘡đ˜Ļ 𝘨đ˜ĸ𝘧 đ˜°đ˜¯đ˜´ 𝘷đ˜Ļđ˜Ļ𝘭 𝘨𝘰đ˜Ļđ˜Ĩđ˜Ļ đ˜Ēđ˜Ĩđ˜Ļđ˜Ļđ˜ĻĖˆđ˜¯ 𝘸đ˜ĸđ˜ĸđ˜ŗ 𝘸đ˜Ļ đ˜ģđ˜Ļ𝘭𝘧 đ˜¯đ˜Ēđ˜Ļđ˜ĩ 𝘰𝘱 đ˜ģ𝘰đ˜ļđ˜Ĩđ˜Ļđ˜¯ đ˜ģđ˜Ēđ˜Ģđ˜¯ 𝘨đ˜Ļđ˜Ŧ𝘰𝘮đ˜Ļđ˜¯.”

Voor dit prachtige ruime Penthouse heb ik een indelingsadvies mogen maken. Want hoe richt je zo’n grote ruimte met veel ramen en deuren in en hoe breng je hier sfeer in? Aan mij de taak om dit in beeld te brengen.
Ik heb twee opties gemaakt; ÊÊn met een grote zithoek gericht op de tv i.c.m. een intiemere zithoek gericht op de haard en ÊÊn met de de kleinere zithoek i.c.m. de tv.
En of ik ook dakterrassen ontwerp; ja natuurlijk waarom niet?! 😉 Het is toch een verlengstuk van je interieur. Zeker in dit geval. Leuk om daar ook eens over meegedacht te hebben.